Hårdvarubyte Internetrouter/Hardware replacement Internet router

Title Hårdvarubyte Internetrouter/Hardware replacement Internet router
Body

Bakgrund
Cygate arbetar kontinuerligt med att uppgradera infrastrukturen i våra datahallar för att säkerställa en störningsfri IT-drift. Det aktuella arbetet innebär ett utbyte av gammal hårdvara för en av våra Internet routrar.

Tidplan
Arbetet genomförs under kvällen och natten 20-21 april mellan kl. 19:30 – 04:00.

Genomförande
Ny hårdvara är förberedd och verifierad. Servicefönstret innebär en etappvis och kontrollerad flytt av trafiken från den gamla hårdvaran till den nya.

Beräknad avbrottstid
Lösningen är redundant och arbetet förväntas vara icke-driftstörande.

Vid en eventuell störning
Om ni upplever problem med er tjänst under servicefönstret eller efter utsatt tid för det planerade arbetet ber vi er kontakta er ordinarie ingång för felanmälan.

---

Background
Cygate is continuously working to upgrade the infrastructure in our datacenters to ensure trouble free IT operations. The current work involves replacing old hardware for one of our Internet routers.

Service window
The work will be carried out during the evening and night of 20-21 April between 19:30 - 04:00.

Implementation
New hardware is prepared and verified. During the service window we will perform a controlled movement of traffic from the old hardware to the new one.

Estimated time for disturbance
The solution is redundant and the work is expected to be non-disruptive for our customers services.

In the event of a disturbance
If you experience problems with your services during the service window or after the set time for the planned work, please contact us in the ordinary way you report incidents to us.

Planned
Affected Time Start 2021-04-20 19:30
Affected Time End 2021-04-21 04:00
Affected Services Core Network

Updates

No updates for incident.