Brandvägg servicefönster

Title Brandvägg servicefönster
Body

Konsolidering av brandväggar kommer ske under ett servicefönster 25:e augusti mellan kl. 00:00 – 05:00. Under detta servicefönster kommer ni ha ett kortare avbrott på nätverket för dedikerade servrar. Servrarna kommer att vara igång under hela servicefönstret.

Påverkade subnät:
213.180.95.0/24
213.180.79.0/24
213.180.71.0/24
213.180.94.0/24
213.180.68.128/26

BAKGRUND
Cygate arbetar just nu med en flytt av datacenter i Karlstad, i och med det kommer vi att konsolidera ett brandväggskluster in i ett andra, i förberedelsesyfte att förflytta det fysiskt från Karlstad till Stockholm.

TIDPLAN
Arbetet genomförs under natten 25:e augusti mellan kl. 00:00 – 05:00.

GENOMFÖRANDE
Vi kommer under servicefönstret att flytta delar av konfigurationen in i det nya klustret. Klustret som avvecklas är i sig indelad i fyra delar, och servicefönstret innebär därför en etappvis och kontrollerad flytt av trafiken från den ena hårdvaran till den andra.

BERÄKNAD AVBROTTSTID
Vi beräknar en avbrottstid på ca 5 minuter per del, dock är det svårt att uppskatta exakt när avbrotten uppstår för just er under servicefönstret.

Planned
Affected Time Start 2021-08-25 00:00
Affected Time End 2021-08-25 05:00
Affected Services Core Network Dedicated Server

Updates

No updates for incident.